Close

Regionale Teams

Porticus

The Netherlands

| Kies kantoor

Geloof

Geloof

Sant’Egidio nodigt uit tot ontmoeting

Sant’Egidio is een internationale katholieke lekenassociatie die zich richt op hulp aan mensen van alle geloofsovertuigingen. In Nederland werkt de organisatie vanuit de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Er zijn ook initiatieven in Apeldoorn en Utrecht. Vrijwilligers van Sant’Egidio bieden mensen die het nodig hebben een ontmoetingsplek, een luisterend oor, vriendschap, maaltijden en praktische hulp.

Mensen verbinden

In onze vergrijzende samenleving ziet Sant’Egidio aan de ene kant vereenzaming en aan de andere kant kansen om mensen met elkaar te verbinden. Ouderen hebben tijd. Deze tijd kunnen ze invulling geven door iets voor hun medemens te doen. Sant’Egidio coördineert dit. Vrijwilligers bezoeken eenzame ouderen of zieken, helpen bij het verzorgen van maaltijden voor daklozen, helpen kinderen met huiswerkproblemen of maken vluchtelingen wegwijs in Nederland. De organisatie probeert ook tegemoet te komen aan spirituele behoeften. De Mozes en Aäronkerk in Amsterdam biedt een plek waar mensen welkom zijn voor gebed, reflectie, een eucharistieviering, ontmoeting of gewoon een moment van stilte in onze hectische maatschappij.

Onze rol

Wereldwijd ondersteunt Porticus de initiatieven van Sant’Egidio al vele jaren. Toen de beweging in 2015 de kans kreeg om in Amsterdam in de Mozes en Aäronkerk een centrum op te starten, heeft Porticus hiervoor een donatie gedaan. Op dit moment steunen we de verdere uitbouw van het vrijwilligerswerk.

Sant’Egidio