Close

Regionale Teams

Porticus

The Netherlands

| Kies kantoor

Samenleving

Samenleving

Jongerenrechtbanken laten herstelrecht spreken

Bij jongerenrechtbanken in Nederland worden kleine delicten op en rond scholen afgehandeld door een rechtbank bestaande uit bovenbouwleerlingen van de school. Een vaste groep leerlingen treedt in wisselende samenstelling op als aanklager, advocaat of rechter. Na een cursus van zes dagdelen zijn de bovenbouwleerlingen klaar voor hun nieuwe rol.

Herstel staat voorop

Jongerenrechtbanken zijn op herstel gericht. Het doel is niet om een dader te straffen, maar om hem of haar de aangerichte (emotionele) schade te laten herstellen. Strafrechtelijke escalatie, waarbij de dader doorgestuurd wordt naar bureau Halt of naar de politie, kan op deze manier vaak worden voorkomen. Een bijkomend positief effect is dat leerlingen beter gaan begrijpen hoe ons rechtssysteem werkt.

De jongerenrechtbank is geen nieuw fenomeen. In de Verenigde Staten bestaan ze al decennia, niet alleen op scholen maar ook in buurthuizen. In Nederland zet de Stichting Jongerenrechtbanken zich sinds 2014 in om jongeren recht te laten spreken.

Onze rol

Porticus heeft in 2014 een pilot van een aantal jongerenrechtbanken ondersteund. De resultaten waren zo bemoedigend dat we het initiatief ook in 2015-2017 verdere steun hebben verleend.  We beschouwen de jongerenrechtbank als een positieve en effectieve benadering van grensoverschrijdend gedrag van jongeren.

Jongerenrechtbanken