Close

Regionale Teams

Porticus

The Netherlands

| Kies kantoor

Samenleving

Samenleving

Fier: Bundelt krachten in de strijd tegen mensenhandel in Nederland

Fier is een Nederlands expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om de strijd tegen mensenhandel nog verder te intensiveren heeft Fier het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) opgericht. 

Mensenhandel in Nederland

Bij mensenhandel worden mensen gedwongen tot arbeid, dienstverlening of seksuele diensten zodat een derde daar (grof) geld aan kan verdienen. Mensenhandelaren maken misbruik van de kwetsbare positie waarin slachtoffers zich bevinden of gebruiken psychisch of fysiek geweld om slachtoffers uit te buiten. In Nederland komt mensenhandel vooral voor in de seksindustrie, horeca, land- en tuinbouw, de bouw en in de binnenvaart. Verder zien we steeds meer slachtoffers die gedwongen worden criminele handelingen te verrichten, zoals zakkenrollen en winkeldiefstal. Van de slachtoffers komt  ongeveer een derde uit Nederland. Het overgrote deel van de geregistreerde slachtoffers is vrouw en wordt seksueel uitgebuit. Maar ook mannen en kinderen worden slachtoffer van mensenhandelaren.

Centrum Kinderhandel Mensenhandel

CKM zet nationaal en internationaal in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers en werkt aan meer bewustwording, zowel onder het grote publiek als onder professionals. Voor slachtoffers betekent dit: snellere hulp, betere bescherming en gespecialiseerde behandeling. Het leidt er ook toe dat plegers effectiever worden opgespoord en nieuwe gevallen van uitbuiting worden voorkomen.

Onze rol

Porticus steunt het werk van Fier sinds 2012. We zetten onze steun nu vooral in om Fier te helpen partijen bij elkaar te brengen om samen mensenhandel in Nederland te stoppen of te voorkomen.

Fier

CKM