Close

Regionale Teams

Porticus

The Netherlands

| Kies kantoor

Samenleving

Samenleving

Porticus Nederland werkt samen met organisaties die zich inzetten voor een sterkere samenleving waarin iedereen die in Nederland woont zich thuis voelt en kan bijdragen. We richten ons vooral op de volgende aandachtsgebieden:

  • Migranten en vluchtelingen: Met onze partners werken we aan een betere integratie van vluchtelingen en migranten en willen we de sociale cohesie tussen de verschillende gemeenschappen bevorderen
  • Bestrijden van mensenhandel: Het beëindigen van moderne slavernij en uitbuiting van kwetsbare mensen
  • Daders en slachtoffers van delicten: Het verbeteren van het strafrechtsysteem, het bevorderen van humane detentie en werken aan een effectievere benadering van grensoverschrijdend gedrag. We ondersteunen vooral initiatieven die uitgaan van herstelrecht.
  • Besluitvormers en leiders: We vinden het van groot belang dat leidinggevenden in bedrijven, de politiek en in andere organisaties het algemeen belang vooropstellen. We ondersteunen initiatieven die werken aan verantwoorde besluitvorming door (toekomstige) leiders.

Projectvoorbeelden

Stay Human

Stay Human

Fier

Fier

Jongerenrechtbanken

Jongerenrechtbanken

De Bildung Academie

De Bildung Academie