Close

Regionale Teams

Porticus

The Netherlands

| Kies kantoor

Menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid

Menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid

Porticus laat zich inspireren door de principes van de Katholieke Sociale Leer.

Deze principes zijn het resultaat van eeuwen van gedachtewisseling over problemen in de samenleving. Ze roepen op tot inzet voor het algemeen belang en helpen nadenken over de maatschappij waarin we leven. De Katholieke Sociale Leer is bedoeld voor mensen van goede wil, ongeacht hun religieuze overtuiging.

De principes roepen op om de waardigheid van ieder mens te respecteren en te bouwen aan een rechtvaardige samenleving die het gemeenschappelijk belang dient. Uitgangspunt is dat als jij mensen eerlijk en integer behandelt, ze jou ook zo zullen behandelen. Volgens de leer is ieder mens deel van de samenleving: ieder mens heeft de plicht het welzijn in die samenleving te bevorderen en het recht in dat welzijn te delen. Dat geldt op elk niveau: lokaal, nationaal en internationaal.

Naast het algemeen belang, menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid zijn er nog drie andere begrippen die centraal staan in de Katholieke Sociale Leer: solidariteit, subsidiariteit, en duurzaamheid.

Solidariteit wil zeggen: doen wat goed is voor zoveel mogelijk mensen en geen enkel mens benadelen. Bovendien zou hulp vooral moeten gaan naar degenen die het het meeste nodig hebben. Mensen die veel bezitten, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor mensen die weinig hebben.

Subsidiariteit stimuleert mensen om verantwoordelijkheid te nemen en om bij te dragen aan besluitvorming op het voor hen hoogst mogelijke niveau. Dit helpt hen zo veel mogelijk zelf hun problemen op te lossen.

Duurzaamheid houdt in dat we niets doen dat schade toe zou kunnen brengen aan huidige of volgende generaties of aan het milieu.

> Terug naar de FAQ