Close

Regionale Teams

Porticus

The Netherlands

| Kies kantoor

Geloof

Geloof

In een tijd waarin religie voor velen niet meer vanzelfsprekend is, bestaat nog wel behoefte aan spirituele verdieping. Niet alleen in kerken of in het onderwijs, maar ook in andere delen van de samenleving. Porticus Nederland steunt partners die zich richten op de volgende activiteiten:

  • Reflectie over de kracht van waarden in de huidige maatschappelijke context
  • Ontwikkeling van nieuw gedachtegoed rond de katholieke inspiratie
  • Bijdragen aan vitale en lerende kerkgemeenschappen
  • Stimulering van het publieke debat over bovenstaande onderwerpen

Projectvoorbeelden

Sant’Egidio

Sant’Egidio

Feest!

Feest!