Close

Regionale Teams

Porticus

The Netherlands

| Kies kantoor

Aanvraag

Aanvraag

Porticus Nederland werkt samen met particuliere maatschappelijke organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan een menswaardigere en rechtvaardigere samenleving. De afgelopen decennia is in Nederland een sterk netwerk van professionele partners opgebouwd. Tegelijkertijd staan we open voor nieuwe initiatieven die veranderingen in de maatschappij willen en kunnen bewerkstelligen.

Slechts aanvragen die passen binnen de programma’s en overeenkomen met  de vermelde  thema’s komen in aanmerking om in behandeling genomen te worden. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door Nederlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk met Nederland als werk – en effectgebied.

Van al onze partners verwachten wij een beleidsdocument dat weergeeft welke maatregelen uw organisatie heeft getroffen om ongewenst gedrag jegens kinderen en kwetsbare mensen te voorkomen. Hierbij doelen wij onder andere op maatregelen op het gebied van rekrutering, training van medewerkers en procedures voor het melden van overtredingen.

Een aanvraag bevat minimaal:

 • Een plan van aanpak, projectplan of strategie met een duidelijke beschrijving van het probleem, doelgroep, doelstelling, methode en resultaatverwachting.
   
 • Een gespecificeerde (project)begroting en een dekkingsplan met een overzicht van (eventueel) toegezegde financiering.
   
 • Een uitgebreide beschrijving van uw organisatie.
   
 • Het meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag van uw organisatie.

 • Een recente kopie van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten van uw organisatie.
   
 • Een beleidsdocument dat weergeeft welke maatregelen uw organisatie heeft getroffen om ongewenst gedrag jegens kinderen en kwetsbare mensen te voorkomen.
   
 • Tijdens de inhoudelijke beoordeling is het mogelijk dat wij opnieuw contact opnemen voor verdere informatie. Ook kan een gesprek op ons kantoor of een locatiebezoek bij de beoordelingsprocedure horen. Aanvullende informatie over behandeling van uw aanvraag wordt bij de ontvangstbevestiging verstrekt.

Indien de aanvraag voldoet aan boven beschreven elementen ontvangen wij deze graag op:  porticusNL@porticus.com.

Aanvragen voor de volgende onderwerpen nemen wij niet in behandeling: zorg, dieren, natuur en milieu, politiek, sport, kunst en cultuur, persoonsgebonden doelen, evangeliserende doelen, restauratie/renovatie/inrichting van gebouwen, restauratie van orgels, nieuwbouw/aanbouw, aankoop van vastgoed of land, publicaties, festivals of festiviteiten, lokaal verenigingsleven en zorgboerderijen, Losstaande documentaires, conferenties of media projecten.